Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητές μας είναι ΔΩΡΕΑΝ

Για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να γίνετε αποδεκτοί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" (γνωστή και ως ΚΔΑΠ) αφού ο IRIS Group διαθέτει άδεια ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών). Ας δουμε μαζί κάποιες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΗΤΕΡΕΣ-μπορούν να συμμετέχουν και πατέρες, εφόσον τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, είτε βρίσκονται σε χηρεία.)

1

Να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) ή άνεργες (δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ)
2

Να μην είναι τακτικοί ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ είτε μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α (α΄και β΄) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α
3

Να έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
4

Να έχουν οικ. εισόδημα κάτω από 27.000€ έως 2 παιδιά / 30.000€ έως 3 παιδιά / 33.000€ έως 4 / 36.000€ από 5 παιδιά και άνω.
5

Αφορά τα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν σε ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
1

Η αίτηση γίνεται πρώτα ηλεκτρονικά από 14/6/2018 έως 3/7/2018.
2

Στη συνέχεια η ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
3

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22/7/2018
4

Τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 29/7/2018
5

Όσοι γίνουν δεκτοί, εγγράφουν τα παιδιά στο ΚΔΑΠ της επιλογής τους από 29/7/2018 έως 3/9/2018.
Δικαιολογητικά

Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την αίτηση

Δειτε τα

Έχετε απορίες;

Καλέστε μας καθημερινά 09:00 - 21:00