Οικονομικά Στοιχεία

Iris Group
Ισολογισμός 2014
Iris Group
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015
Iris Group
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016
Iris Group
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017